උස් තැන් සහ මිටි තැන්


  පරිවාර වාහන හත අටක් වටකර
  පොළිස් සයිරන් නළා හඬවමින්
  යයි හැටට හැටේ
  ප්‍රභූ මැතිදුන්

  හිස නමා ආචාර කරයි රාළහාමි
  සසරෙ පිං කර නොමැති එලෙසින්
  පොදු මහජනයා
  යති තනි කකුළෙන් එල්ලී පාපුවරුවේ
  දහදිය පෙරාගෙන
  පැය ගනන් හිර වෙවී තද බදේ

  නැවතුවා බස් රථය 
  අපේ රාළහාමි
  බහිනව තමුසෙලා 
  තුන් දෙනාව ම
  දාහ ගානේ හැම දෙනාට ම
  ලියුවා දඩ කොළේ...
  


ඈ අසරණයි


  සොයයි නම්බූ නාම
  බලයි කුළ මළ
  යාන වාහන
  වතුපිටි යහමින්
  තිබේදැයි
  සහකරුවාට
  අතැඟිලි බඳිනට
  තම දියණියට
  ලන්සු තබති ගණුදෙනුකරුවන් වටවී
  ලොවට හොරා රහසේ ඉකිබිඳියි ඇය
  අතීතයේ දිනයක තම වටිනා දෑ සියල්ල
  පුද දී අවසන් වූ කල
  හොර රහසෙ සැඟවගිය
  සත්‍යප්‍රේම භෘංගරාජයා
  කළ හදිය සිහිවී...


ජීවිතයෙන් බිඳක්
විඳගැනීමට පැමිණි ඔඹ
සාදරයෙන් පිළිගනිමි.