යන්නට වරම් ලැබෙයිද


  පමාවී පැමිණි දුම්රියේ
  පාපුවරුවේ යාන්තමට කකුල තියන්
  එල්ලී පැමිණි මේ දුර ගමනේ
  ටිකෙන් ටික සෙනඟ බැසගොසින්

  යාන්තමින් රිංගාගෙන
  අසුනකට වාරු දී සිටී මොහොතේ 
  හදිසියේ බැසගිය කෙනාගේ
  අසුනේ පුරප්පාඩුව පිරවීමට වරම් ලදී

  සැප අසුනේ සුවපහසුව මැද
  අවට සිරි නරඹමින්
  සිහිල් සුළං රැල්ලක පහස විඳිමින්
  මටත් නොදැණුවත්වම
  සුව නින්දේ පසුවු මා
  හදිසියේ ඇහැරුණෙමි
  මම ටිකට් ගත්තෙ නැහැනෙ

  කමක් නෑ
  ඔන්න ඔහේ තව ටිකක් නිදාගන්නව


ජීවිතයෙන් බිඳක්
විඳගැනීමට පැමිණි ඔඹ
සාදරයෙන් පිළිගනිමි.