...තවමත් නැවුම්...දෑතක් එක්කොට ගහපු
අත් පොළසනක්
කණ පැලෙන සද්දයක්
දෑත එකිනෙකාට දොස් නඟයි...

අන්න එකෙක් මැරිලා
මම දන්නෑ
කොකා ගැස්සුවේ උඹ
මම තුවක්කුව අල්ලාගෙන හිටියා විතරයි...

දැන් ඉතින් කෑ නොගහ හිටපන්
කවුරුවත් දැක්කෙ නෑ
කාටවත් ඇහුණෙ නෑ
පෙති ටික ඉක්මනට එකතුකරගනින්
ගාණට අමුනාපන්...
තව හදිසිකාරයෙක් ඒවි

ෂා...

ඔය තියෙන්නෙ නියමෙට
දැන් පිපුණා වගේ...


ජීවිතයෙන් බිඳක්
විඳගැනීමට පැමිණි ඔඹ
සාදරයෙන් පිළිගනිමි.