ජීවන තරඟයඉඩ කඩම් යාන වාහන
තව තවත් සැප පහසුකම්
හඹායන අපේ ජීවිත
දෙමව්පියන් දූ දරුවන්
අඹු සැමියන්
තවත් දේවල් අතහැරෙනවද ඉතින්

හතිවැටුණ දවසක හැරී බැලුවම 
ලැබු දේට වඩා
කොතෙක් නම් තව වටින දේවල්
අහිමිවී ඇතිබව
දැනෙයි නිසැකව

ලෙඩ ගොන්නක් කරපින්නා
හිතේ සැනසුම අහිමි කරගෙන
රැස්කරගත් සැප සම්පත්
දමා යන්නට වෙනව සැමට ම

දිවීම මදකට නතරකොට අපි
මදක් නැවතී ඉසිඹුවක් ගෙන
හැරී බලමුද 
අතහැරුණෙ මොනවදෝ කියා
යන්නෙ කොතැනටදෝ කියා


0 comments:

Post a Comment

ඔබගේ සිතට දැණුන අදහස්, ප්‍රතිචාර මෙහි ලියා යන්න.. ප්‍රසිද්ධියෙ ඵලකරන්න පුළුවන් විදියෙ ඒවා නම් ගොඩක් හොඳයි..


ජීවිතයෙන් බිඳක්
විඳගැනීමට පැමිණි ඔඹ
සාදරයෙන් පිළිගනිමි.