සරාගී


 ගිනියම් පොළොව 
 අඟල් හතරෙ ගඩොලින් වෙන්වුනු
 ටකරන් වහලෙ ගෙවල්
 බීගෙන ආපු බේබද්දෙකුගෙ,
 බලු කුණුහරුප මැදින්
 ගෑණිට තඩිබාන සද්දෙ

 අඩ අඳුරෙ
 කෙල්ලෙක් තාප්පෙට හේත්තු කරන්
 කට කන කොල්ලෙක්

 ජංගි කොටයක් ඇඳගත් කැහැටු ළමයෙක්
 බඩගින්නෙ මොරදෙයි

 බලු බෙටි උඩින් පැන පැන 
 අඩි දෙකේ පාරෙන් ඇදී එන සුර දෙව්දුව
 පාටකළ දෙතොල්
 සරාගී දෙණුවන්
 පිරුණු ලැම
 පැද්දෙන නිතඹ

 කාර් රථයක දොර ඇරෙයි..

 පැය කිහිපයකින් ඇය යළිත්.
 දෙපසට විසි වෙවි
 දෙස් දෙවොල් හා කන්නලව්වක්
 පිරිමි සනුහරේටම....


ජීවිතයෙන් බිඳක්
විඳගැනීමට පැමිණි ඔඹ
සාදරයෙන් පිළිගනිමි.